UFABET สเต็ปเริ่มต้น ซอ เพลงพื้นเมืองล้านนา

UFABET สเต็ปเริ่มต้น ซอ หมายถึง การร้องหรือการขับร้องเพลงพื้นบ้าน ของล้านนา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ซอพื้นเมือง เป็นเพลง พื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวล้านนาไทยในเขต ๘ จังหวัด ภาคเหนือ และบางส่วนของจังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ และ ตาก การซอมีทั้งการโต้ตอบกันในลักษณะบทเกี้ยวพาราสี ระหว่างชายหญิง หรือซอเดี่ยวเพื่อเล่าเรื่อง พรรณนา เหตุการณ์ มีเครื่องดนตรีพื้นบ้านบรรเลงประกอบ

ทำนองซอมีอยู่ด้วยกันหลายทำนอง แต่ก็ไม่มีประวัติที่ทราบแน่ชัด ที่เกี่ยวกับผู้แต่งทำนองซอนั้น ๆ นอกจากจะให้ชื่อทำนองซอนั้นตามสถานที่ อันเป็นที่มาของทำนองซอนั้น ๆ เอาไว้ เช่นทำนองตั้งเชียงใหม่ ทำนองเชียงแสน ทำนองล่องน่านลำปาง ล่องน่านปั่นฝ้าย ซอพม่า ซอเงี้ยว ซออื่อ ซอจะปุ ซอละม้าย และ ซอพระลอเป็นต้น

ผู้ขับเพลงซอ UFABET สเต็ปเริ่มต้น หรือที่เรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “ช่างซอ” ที่ร้องโต้ตอบกันเรียกว่า “คู่ถ้อง”  สลับด้วยดนตรี คือ ปี่ชุม 3 ปี่ชุม 4 หรือปี่ชุม 5 (ภาษาพื้นเมืองจะออกเสียงว่า ปี่จุม) ที่นิยมกันมาแต่โบราณ ทำนองซอมีอยู่หลายทำนอง ซึ่งจะเรียกว่า “ทางซอ” เพราะมีการเพี้ยนหรือหลีกกันเพียงเล็กน้อย แต่ละทางไม่แตกต่างกันมาก คนที่เริ่มฟังซอใหม่UFABET แทงบอลเริ่มต้น อาจจะไม่สามารถจับได้ว่า ซอมีทางแตกต่างกันหลายทางอย่างไร

ช่างซอที่เป็น คู่ถ้องต้องเป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบดีและได้รับการฝึกฝน จนชำนาญ เพราะต้องโต้ตอบกับอีกฝ่ายอย่างทันท่วงที ต้องมีความรู้รอบตัวและมีความจำดี เพราะสามารถนำสิ่ง รอบข้างมาใช้ในการซอได้ นอกจากนี้ต้องจำทำนองของ เพลงซอได้อย่างขึ้นใจ

การเป็นช่างซอนอกจากจะต้องมีความสามารถในการซอแล้วต้องมีจิตวิทยาในการกำกับซออีกด้วย นั่นคือ เวลาขึ้นแสดงบนเวที (ผามซอ) ต้องคอยสังเกตคนดูว่าชอบหรือนิยมซอแนวไหนบางทีช่างซอกำลังซอเรื่องนี้ ถ้าการซอไม่ถูกใจคนดูแล้ว คนดูหรือผู้ชมหรือผู้ฟังจะไม่ค่อยให้ความสนใจในการชมหรือฟัง อาจนั่งทำหน้าเฉย หรือไม่ก็จับเข่าคุยกัน หรือทยอยกันกลับทีละคนสองคน

ถ้าช่างซอรู้จักสังเกตพฤติกรรมของคนดูแล้วพยายามซอให้ถูกใจผู้ชมUFABET สเต็ปเริ่มต้น นี้ก็จะให้ความสนใจกลับมาฟังซออย่างตั้งใจ สายตาทุกคู่ก็จะจ้องมาที่เวที ใบหน้ามีรอยยิ้มที่แสดงถึงความพึงพอใจ บางครั้งอาจมีเสียงเฮฮา หัวเราะ ปรบมือถูกใจมากๆ ก็จะโห่ร้องหรือให้รางวัล เป็นการให้กำลังใจช่างซอนั่นก็หมายความว่า คนดูเกิดความประทับใจในช่างซอเป็นอย่างมาก

ซอ คือลำนำที่ขับร้องด้วยทำนองไพเราะUFABET โดยมีซอเป็นเครื่องดนตรีที่ให้ทำนอง ซอจะต้องขับร้องด้วยถ้อยคำที่สัมผัสคล้องจองกัน ตามท่วงทำนองของเพลงซอ นั้น ๆ ซอแต่ละทำนองนั้นจะส่งคำสัมผัสและคำรับสัมผัสที่ไม่เหมือนกัน “คำซอ” หรือบทขับร้องซอนั้น จะไม่ส่งสัมผัสเหมือนบทค่าวหรือบทกวีเลย แต่จะสัมผัสโยงถ้อยคำ ในทำนองแต่ละเพลงนั้นโดยเฉพาะเท่านั้น

ปัจจุบันการขับซอไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าที่ควร เนื่องจากกระแสดนตรีสมัยใหม่และละครโทรทัศน์ที่เข้าไป มีบทบาทในวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้นUFABET สเต็ปเริ่มต้น จนทำให้การขับซอ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตค่อยๆ จางหายไป

เช่นเดียวกับเพลง พื้นบ้านอื่นๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ตัวอย่างผู้ที่มีความ สามารถโดดเด่นในการขับซอล้านนา ได้แก่ แม่ครูจันทร์สม สายธารา ศิลปินแห่งชาติ พ่อครูคำผาย นุปิง ศิลปินแห่งชาติ แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ ฯลฯ